4650 norske trygdemottakere i Spania

...og de får i gjennomsnitt utbetalt 158.495 kroner i året fra staten.

Spaniaavisen

Publisert 11. juni 2011 16:55

COSTA BLANCA

Bare i USA (6954) og Sverige (15425) bor det flere norske pensjonister. En oversikt presentert i Aftenposten viser at Norge i 2008 utbetalte 737 millioner kroner i trygdeytelser til nordmenn i Spania.

Minstepensjon for enslige var i mai fjor på 12.606 kroner per måned. Mens man i Norge i gjennomsnitt må jobbe i 68 timer for å tjene tilsvarende en norsk minstepensjon, må man jobbe i hele 188 timer i Spania. 

Av Brochmann-utvalget sin rapport går det frem at mens en minstepensjon for enslige per år (143.568 kroner) utgjør 34 prosent av en gjennomsnitlige heltidsarbeiders lønn  i Norge, så tilsvarer det 62 prosent i Spania. Norske trygdeytelser gir med andre ord god kjøpekraft når den eksporteres til utlandet – som Spania.

Mens det i 2007 var 4 735 nordmenn med tilhold i Spania som mottok ulike pensjoner fra Norge, har antallet falt til 4650 i 2008. Mens det i 2007 ble eksportert trygdeytelser for 693 mill. kr. til pensjonsmottakere i Spania, har tallet økt til 737 mill. kroner i 2008.