4600 promilletatt i politiets storaksjon

Endelig en statistikk som går rett vei i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 25. desember 2009 16:12

COSTA BLANCA

Mellom 7. og 20. desember er 393.000 førere av biler og motorsykler promilletestet på spanske veier. 4600 av disse kjørte med en promille over tillatte 0,6.

1,17 prosent av de som var ute i trafikken kjørte ulovlig, og det er en nedgang fra tidligere år. I 2003 var 3,97 prosent promillekjørere, i fjor 1,84 prosent.

Promillekjøring straffes med bøter på 300 og 600 euro i tillegg til tapet av fire til seks prikker på førerkortet.