400 voldssaker i hjemmet hver dag i fjor

Økning på 16 prosent fra 2007. Se video.

Spaniaavisen

Publisert 20. januar 2009 14:53

MADRID

Hver dag i fjor ble 400 klager om vold innenfor husets fire vegger meldt til politiet. 30 prosent av de antatte kvinnemorderne var kjent av politiet fra før.

Likestillingsministeren har bekreftet at 70 kvinner døde som følge av vold fra sine partnere i fjor. Det høye antallet har fått departementet til å iverksette programmer for folk som blir dømt for vold i hjemmet for første gang. Hver region skal lage sitt tilpassede rehabiliteringsprogram for denne gruppen.

Les også: Mor fengslet – slo sønnen

I 2007 ble det meldt om 71 dødsfall, men til tross for en liten nedgang i fjor, økte antallet anmeldelser for vold dramatisk, til 108.261 tilfeller gjennom året. Dette er en økning på hele 16 prosent, og vil altså si rundt 400 per dag. De fleste som ringer 016, voldsoffernes hjelpelinje, er gifte kvinner med barn, som arbeider og med middels utdanning, eller universitetsutdanning.

Se video under.