40.000 spanjoler har forlatt landet for å finne jobb

Bare på seks måneder.

Spaniaavisen

Publisert 12. desember 2013 11:59

MADRID

Statistikken fra el Instituto Nacional de Estadística (INE) viser at av de 40.000 spanjolene som reiste til utlandet så dro de fleste til Storbritannia og Frankrike. 

Flesteparten av de som forlot landet for godt flyttet tilbake til Ecuador hvor de opprinnelig kom fra.

Av de 259 227 menneskene som flyttet fra Spania mellom januar og august i år var mer enn 40 000 spanske statsborgere, mens 134 312 utlendinger flyttet til landet for å bo.

Som et resultat falt landets "migrasjonsbalanse" til negative tall. 124 915 flere mennesker reiste ut av Spania enn de som kom til landet.

Utflyttingen har vært økende de siste seks månedene som resulterer i en nedgang i innvandring på 11 prosent og en økning i utflytting på 10,7 prosent .

Bare 15 000 spanjoler som tidligere har forlatt landet for å finne arbeid, returnerte første halvår i år. Det betyr at "migrasjonsbalansen" av spanske statsborgere også er negativ. Nesten 25 000 færre spanjoler bor nå i sitt hjemland.

Bare Balearene, Kanariøyene, Murcia og den spanskeide byen Ceuta på den nordlige kysten av Marokko har hatt befolkningsøkning i år.