4.462 ulovlige eiendommer i Andalucía

Antallet beskrives som “toppen av isfjellet”.

Spaniaavisen

Publisert 23. mars 2009 09:31

Inspektører fra eiendom- og planavdelingen i Junta de Andalucía rapporterer at de har kartlagt 4.462 ulovlig bygde hus på vernede landområder. Antallet beskrives som toppen av isfjellet mens tellingen pågår.

De fleste eiendommene finnes i provinsen Almería, 2192 og Málaga, 1113. Samtlige befinner seg i landsbyen Axarquía. Så mange som 54 kommuner har nå bedt juntaen revidere byplanene deres.

Opptellingen er i sin første fase. I følge planen vil arbeidet fortsette fram til 2012. Eiendom- og planavdelingen ønsker å samarbeide med de lokale myndighetene for å stoppe den ulovlige byggingen.

Når opptellingen er ferdig vil man bli enige om strategier for fremtiden. Man tror at mange av eiendommene får godkjenning og dermed blir lovlige. I motsatt fall blir husene revet. Dette vil først og fremst ramme hus som er bygget på miljøbeskyttet område, i elveleier eller på områder der det finnes planer for offentlig infrastruktur.