25 leger tatt - tok ulovlige ekstrajobber i det private

Hadde eksklusiv avtale med det offentlige.

Spaniaavisen

Publisert 14. oktober 2015 22:21

Legene hadde undertegnet en kontrakt om kun å arbeide i det offentlige helsevesenet, det mottok de 750 euro ekstra i måneden for.

Likevel ble fristelsen for stor og en inspeksjon avslørte at 25 leger og kirurger med eksklusiv avtale med det offentlige, arbeidet i privat sektor på Costa del Sol.

Leger og kiruger som har en slik avtale og blir tatt i å arbeide i privat sektor risikerer inntil to år ubetalt suspensjon, selv om det vanligste i slike tilfeller er 15 dagers suspensjon uten lønn.

Legeforeningen i Málaga sier at leger som blir tatt for slike forhold, bør betale tilbake penger de urettmessig har tjent. De legger til at det hender leger som har gitt avkall på eksklusivitet og dermed kan arbeide i det private, likevel står oppført på listen over leger med avtale.

Ordningen med en ekstrabetaling på 750 euro i måneden for eksklusiv avtale med det offentlige, skal visstnok kun forekomme i Andalucía.