20 prosent færre dødsulykker i trafikken

Ulykkesstatistikken er på 1964-nivå. Se video.

Spaniaavisen

Publisert 2. januar 2009 17:01

ALICANTE

Ikke siden 1964, da det var bare rundt en million kjøretøy (nå er det nærmere 30 ganger så mange), har det vært færre dødsulykker på spanske veier.

De foreløpige tallene tyder på at 2182 personer døde på veiene i 2008. Dette er en nedgang på 20,3 prosent fra året før. Siden tellingene startet har man ikke sett en tilsvarende nedgang. De respektive tallene for foregående år var: 2007 (-9,1 prosent), 2006 (-9,5 prosent), 2005 (-5,1 prosent) og 2004 (-13,9 prosent).

Les også: Derfor går det galt i trafikken

Mellom 19. desember og 1. januar mistet 78 mennesker livet i 67 ulykker. Dette er en liten nedgang fra foregående år, der tilsvarende tall var 81 dødsfall i trafikken mellom 21. desember og 1. januar.

Se video under.