20 barer og restauranter i Torrevieja er bøtelagt

For ulovlig å benytte offentlig rom til uteservering.

Spaniaavisen

Publisert 25. mars 2014 18:00

TORREVIEJA

Det lokale politiet har bøtelagt tjue barer og restauranter for brudd på vedtekt av bruk av offentlige rom i løpet av bare tre dager. Det viser seg at reglene i de fleste tilfeller er brutt og at det i mange tilfeller heller ikke foreligger brukstillatelse fra kommunen.

Stoler og bord er ulovlig plassert og reglene for montering av overbygde tak er i de fleste tilfeller ikke fulgt. Politiet har derfor den siste tiden trappet opp sitt arbeide etter ønske fra kommunen.

Men ueneigheten mellom kommunen og politiet fortsetter. Politiet mener det er i strid med hva de er satt til håndheve og at dette ligger utenfor deres ansvarsområde og at de ikke kan bøtelegge næringsdrivende.

Lokalpolitiet har uttrykt misnøye og sier det er problematisk å gjennomføre arbeidet som kommunen har pålagt dem og samtidig ivareta oppgaver som er innenfor deres ansvarsområde, men de fortsetter arbeidet.

Kommuneledelsen diskuterer nå hvordan de skal unngå at serveringsbransjen bryter loven om bruk av offentlige rom og sier det er urovekkende med så mange lovbrudd.