150 nye norske beboere registrert i Alfaz del Pi

2500 nordmenn bor i kommunen.

Spaniaavisen

Publisert 24. juli 2014 06:46

ALFAZ DEL PI

Manntallslisten i Alfaz del Pi oppgraderes og flere nordmenn har valgt å bosette seg i kommunen.

I januar i år lanserte ordfører Vicente Arques kampanjen «Alfás eres tu» – du er Alfaz. Utenlandske innbyggere i Alfaz del Pi ble da bedt om å bekrefte om de fortsatt var bosatt i kommunen.

Kommunen var usikre på om cirka 4000 utenlandske innbyggere fremdeles var bosatt i kommunen. Det er viktig for kommunen å få bekreftet det eksakte antallet fordi det får konsekvenser for støtte og bevilgninger fra den sentrale regjeringen og Valencia-regjeringen. 

Flere nyheter om Alfaz del Pi finner du her

Foruten at det er en plikt å være innmeldt i kommunens manntall, gir det også den enkelte rettigheter til å benytte forskjellig goder. De som er innmeldt i manntallet har status som borgere og får dermed tilgang til mange viktige kommunale tjenester som blant annet sosialhjelp, helseassistanse, sivilbeskyttelse, skole – og sportstilbud.

Gjennom informasjonskampanjen « Alfás eres tu» – du er Alfaz – ønsket ordføreren også å nå ut til flest mulige nye utenlandske borgere og de som har bodd i kommunen i over fem år, samt de som har byttet bostedsadresse. 

Elisabeth Marandi i Alfaz del Pi kommune sier til Vikingposten at kampanjen har vært vellykket.

– Til sammen er det nå 2500 nordmenn som er bosatt i kommunen. 150 nye norske borgere er bekreftet. Vi velger å opprettholde det samme antallet som tidligere fordi flere av de som har flyttet ut ikke har gitt beskjed til kommunen. Disse har vi blitt nødt til å slette. Forhåpentligvis blir det flere som registrerer seg innen årets utgang. Det er veldig positivt at så mange nordmenn har fått med seg kampanjens budskap. Vi ønsker de nye norske beboerne hjertelig velkommen, sier Elisabeth Marandi.