15-års jubileum for Mesterskolen Spania

Snart har 300 fagarbeidere fra hele Norge tatt sin mesterutdanning her i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 15. mars 2018 08:30

ALFAZ DEL PI

Det er en særledes blid Bård Reidar Førre som tar imot Vikingposten ved inngangen til Den Norske Skolen Costa Blanca. Han er ansvarlig for spaniastudiene, og er veldig stolt over resultatene skolen har hatt opp gjennom årene.

– Ikke mange kan skryte av å ha null stryk som oss, smiler han bredt. Vi har hatt bare to stryk av 300, men det blir så lite at det teller ikke!

Han kan fortelle at Spania er et spesielt ettertraktet sted å ta mesterutdanningen fordi studiet i Spania gir hele mesterbrevutdanningen, med samme pensum og fagplan som hjemme i Norge. Den store fordelen er at mens Mesterutdanningen i Norge vanligvis går over to år, og er basert på kveldsundervisning, hjemmelekser, prosjektoppgaver og skolearbeid – i tillegg til jobben, eventuelt nettbasert undervisning, er det samme studiet i Spania gjort på bare 11 uker. 

– Spaniamodellen er en helt annerledes måte å ha skole på. Du forlater hjem og jobb og har studentrollen som hovedfokus i 11 intensive uker. Du lærer og utvikler deg på heltid, sammen med gode kolleger. Elevene bor på tre forskjellige steder i området, vi ordner selvfølgelig alt dette på forhånd, for de som ønsker det. 

Trenger du taxi, tolk eller tannlege? I vår bransjeguide her finner du all informasjon du trenger

Mesterskolen-Spania har så langt fullført 25 kurs i Spania. 

– Mester i Spania benytter samme fagplan og lærebøker som når du tar utdannelsen ved Folkeuniversitetenes Mesterutdanningstilbud i Norge. Men, i Spania har vi flere undervisningstimer, mer personlig veiledning og oppfølging og forventning om mer egeninnsats enn hva som er vanlig i Norge. Ukene i Spania innebærer altså mye jobbing og er basert på effektivt samspill mellom elever og lærere.

Han påpeker at pensum er jobbrelatert, og prosjektoppgavene, som utføres i grupper, er helt sentrale i utdannelsen. 

– I oppgaven tar studentene utgangspunkt i eget firma eller jobbsituasjon, og dette jobbes det med hele veien gjennom oppholdet. Dette sikrer at alle får, og dokumenterer erfaring, med pensum. 
Arbeidet med prosjektoppgaven startes umiddelbart, og bruk av egen PC og kontorstøttesystemer som Word, Excel og Powerpoint er helt sentrale. 

Dermed trenes og utvikles både nyervervet kunnskap og forståelse, fagkompetanse, samarbeidsegenskaper og datakompetanse. 

– Motivasjon og egeninnsats er grunnleggende faktorer for suksess når du tar denne utdannelsen. Hver porsjon med skoletimer gir grunnlag for utvidet jobbforståelse og stimulans til neste økt med egeninnsats. Kandidatene lærer på mange måter å løfte seg selv etter håret, for å si det slik. Samlet er dette sentral kompetanse, ikke minst når mesterbrevet er på plass og man skal praktisere å være arbeidsleder hjemme.

Skoledagene i Spania starter med avtalt hjemmearbeid sammen med de andre i gruppen. Selve undervisningen skjer på ettermiddagstid, fra kl. 15.00, utgjør i snitt circa 20 timer per uke, og foregår på Den norske skolen i Alfaz Del Pi. 

– Når skoledagen er over har man fri, i stedet for lekser. Disse gjøres neste dag, før man igjen går på skolen. Helgene bruker vi til sosiale sammenkomster og turer i området, avslutter Førre.

For å bli mester og ta mesterutdanning må man være myndig og bosatt i Norge og ha svennebrev/fagbrev i sitt fag. Til sammen må man ha minst seks års praksis i faget, alternativt to års praksis etter svenneprøven.