1164 boliger er revet etter jordskjelvet i Lorca

Totalt har et område på 164.458 kvadratmeter boligflate blitt jevnet med jorden.

Spaniaavisen

Publisert 8. september 2011 06:42

LORCA

Myndighetene i Lorca har utstedt 260 rivingsordrer. Dette har igjen medført at 1164 boliger er revet, og 164.458 kvadratmeter boligflate er borte fra byens områder som ble hardt rammet av jordskjelvet 11. mai i år.

Sentrale myndigheter bidrar med penger til gjenoppbyggingsarbeidet i byen. Man regner med at utgiftene til nå beløper seg til cirka 22 millioner euro. Og da er det ennå ikke satt opp en eneste murstein igjen.

Ordføreren i Lorca roser folkene som jobber med å bringe Lorca tilbake til normalen. Ordføreren sier arbeiderne står på langt ut over vanlige arbeidsdager, og de jobber hardt.