104 nordmenn har tatt med dagpengene til Spania

...og her er arbeidsledigheten over 20 prosent.

Spaniaavisen

Publisert 25. oktober 2010 07:33

OSLO/COSTA BLANCA

Nav har latt 104 arbeidsledige nordmenn ta med dagpengene til Spania for å søke arbeid, melder VG.

Smutthullet for arbeidsledige nordmenn som lovlig ønsker å slippe meldeplikten til Nav, nyte varmen i Spania og likevel beholde dagpengene i inntil tre måneder i året er attesten E303 og EØS-samarbeidet.
 
Dermed kan arbeidsledige, etter å ha vært arbeidssøker i fire uker, reise ut av Norge og søke jobb i et annet europeiske land, samtidig som de mottar dagpenger etter norske satser.

Frem til 1. juli i år har 316 personer fått innvilget søknad om å få reise til et annet europeisk land, ifølge tall fra Nav. En tredel har valgt å dra til Spania hvor ledigheten på landsbasis er 20 prosent, men i enkelte regioner er nesten 30 prosent.

– Med så høy arbeidsledighet i Spania, tror jeg ikke spanske myndigheter har noen interesse av å skaffe nordmenn jobb. Dermed er dette å betrakte som tre måneder med ferie betalt av norske myndigheter, sier Robert Eriksson (Frp), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité til VG.

Han ber myndighetene sørge for at det ikke blir mulig å reise til Syden finansiert av dagpenger.