– Nordmenn bør ikke få heve norsk arbeidsledighetstrygd i Spania

Det mener nestleder i Costa Blanca Høyre.

Spaniaavisen

Publisert 15. mai 2014 05:34

COSTA BLANCA/OSLO

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson(Frp) mener norsk arbeidsledighetstrygd bør justeres ned til spansk nivå for ledige som oppholder seg i Spania. Han sier til Dagbladet at denne form for trygdeeksport må forhindres. 

Innbyggere i EU og EØS-land kan i dag – dersom de blir arbeidsledige – ta med seg arbeidsledighetstrygden til hvilket som helst land i Europa og søke jobb der.

– Når du flytter til for eksempel Spania med lavere kostnader enn i Norge, er det ingen som kontrollerer om du melder deg som jobbsøker der mens norsk ledighetstrygd kommer inn på bankkontoen din i tre måneder. Slik er nåværende regelverk, sier Eriksson.

Trenger du snekker, tannlege eller tolk i Spania? Finn hjelp i vår bransjeguide

Regjeringen mener at dersom en nordmann drar til Spania, bør han få utbetalt ytelser etter spansk nivå. EU forsøker også å utvide muligheten til å være trygdemottaker i utlandet fra tre til seks måneder.

Nestleder Erik Alfheim i Costa Blanca Høyre sier til Vikingposten at han er er enig med Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, men mener at nordmenn ikke bør få heve norsk arbeidsledighetstrygd i Spania. 

– Ledighetstrygd er en ytelse som er gitt til ledige slik at de kan ha noe å leve for mens de er uten arbeid og er gitt til ledige i den perioden de forsøker å finne seg arbeid. Med et slikt prisnivå som er i Spania kan man klare seg med halvparten av norsk arbeidsledighetstrygd. Men i utgangspunktet er jeg imot å ta med ledighetstrygd til Spania. Blir man ledig i Norge får man oppholde seg der hvis man vil beholde trygden, sier Alfheim.

Skal du på tur i Spania? Book hotell eller leilighet her

– Ønsker nordmenn som ikke har jobb å reise til andre land for å søke jobb, bør de klare seg selv. Spesielt hvis de ønsker å bli værende der. Det bør gjelde for alle innbyggere i EU og EØS-land spesielt hvis de ønsker å bli værende der, sier han.

Alfheim mener at regelverket slik det er i dag «syr puter under armene» på folk.

– Jeg synes vi er alt for hjelpsomme. En oversnill situasjon. Det er lett å tøye systemet, noe jeg er imot. Jeg vet det er ment for å hjelpe folk. De som er i systemet gjør det de har rett til, men noe er fullstendig galt. En annen side av saken er at reglene slik de er i dag åpner opp for at folk fra lavkostland søker seg jobb og flytter til land med de beste trygdeytelsene og reiser tilbake til sine egne land med for eksempel norsk trygd «i kofferten». Dette er ikke riktig. Vi lar oss bli utnyttet, sier Alfheim og understreker at en arbeidsledighetstrygd skal sikre inntekter til ledige mens de søker arbeid.